سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذین طبیب – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزانه اسدی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر بختیاری – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اعظم حدادی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

فنل و مشتقات آن به طور وسیع در صنایع مختلف مثل پتروشیمی، دارویی و پالایش نفت کاربرد دارند. ترکیبات فنلیک آلاینده های مضر بوده و حتی در غلظت های کم نیز سمی هستند. فنل جز آلاینده های برتر در لیست آژانس حمایت از محیط زیست آمریکا قرار دارد، بنابراین حذف فنل و دیگر آلاینده ها از پساب صنایع قبل از تخلیه آن ها به جریان آب و دریافت آن ها توسط موجودات آبزی، واجب و ضروری است. هم اکنون روش های تیمار مختلفی برای تجزیه فنل وجود دارد، اما در مقایسه با روش های فیزیکوشیمیایی، روش های تجزیه بیولوژیک برای جذف فنل ارجحیت دارند، چرا که دارای هزینه کمتر بوده و امکان معدنی شدن کامل آن با استفاده از این روش ها وجود دارد. در این تحقیق یک سویه باکتری تجزیه کننده فنل از خاک‌های آلوده به نفت جزیره خارک جداسازی شده است. براساس تعیین توالی ژن ۱۶S rRNA این باکتری متعلق به جنس Ralstonia می باشد. جهت جداسازی این باکتری از محیط معدنی (MM) حاوی ۱۰۰mg/L فنل به عنوان تنها منبع کربن و انرژی استفاده شده است. این باکتری قادر است تا غلظت ۱۱۰۰mg/L فنل را تجزیه نماید، اما با افزایش غلظت فنل، رشد باکتری کاهش می یابد. این باکتری در دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد قادر به رشد می باشد، هم چنین قادر به رشد در محدوده pH 4 تا ۹ بوده و در محیط های بازی، رشد باکتری کاهش می یابد. به علاوه این باکتری قادر به تحمل نمک ۱۰ تا ۲۰ درصد می باشد و بیشترین میزان رشد در نمک ۱۰% مشاهده گردید. این نتایج نشان دهنده پتانسیل این باکتری در تیمار پساب‌های آلوده به فنل صنایع می باشد.