سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی غفاری –
مهدی امیری پریان –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله جدایش مواد معدنی با استفاده از ترکیب دو مکانیزم فلوتاسیون و گریز از مرکز است. بنابراین، برای اجرای آن نیاز به ساخت دستگاهی است که بتوان در آن از قابلیت های این دو مکانیزم استفاده نمود. شکل هندسی و ابعاد سلول طراحی و شبیه سازی های لازم با استفاده از شبیه سازیCFD در نرم افزار ۶٫۳ FLUENT انجام شد و در آن پارامترهای هندسی دستگاه تعیین شد. در مرحله بعد، با توجه به اندازه های به دست آمده از شبیه سازی، سلول ساخته و آزمایش جدایش مواد معدنی با استفاده از آن انجام شد. برای انجام آزمایش های فلوتاسیون سانتریفیوژی از نمونه زغال سنگ البرز مرکزی با دانه بندی ۱۰۵μm -d15 و۲۱/۳%خاکستر استفاده شد. درآزمایش های انجام شده با سلول فلوتاسیون سانتریفیوژی بیشترین مقدار بازیابی وزنی کنسانتره برابر۳۵/۵%بوده وکم ترین میزان خاکستر در کنسانتره برابر۹/۳%می باشد. نتایح آزمایش های فلوتاسیون سانتریفیوژی با نتایج آزمایش های فلوتاسیون معمولی مقایسه شد. نتیجه مهم این مقایسه این است که در فلوتاسیون سانتریفیوژی زمان مورد نیاز برای انجام فرآیندی با بازیابی وزنی و میزان خاکستر یکسان به ازای واحد خوراک بسیار کم تر از مقدار زمان مورد نیاز در فلوتاسیون معمولی می باشد.