سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
مهران ادوای – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
وارطان سیمونز – ضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه اکتشاف ژئوشیمیایی بخصوص از نوع رسوبات آبراههای، نقش مهمی را در یافتن مناطق امید بخش جهت اکتشاف-های تفصیلیتر را ایفا میکند. شاید بتوان گفت که مهمترین نتایج حاصل از تحلیل دادههای ژئوشیمیایی جدایش جوامعگوناگون آنومالی از یکدیگر و نیز تعیین زمینه برای هر عنصر در منطقه مورد اکتشاف میباشد. به عبارتی در صورت عدم تعیین درست زمینه هر عنصر در منطقه میزان آنومالیها در آن منطقه دچار نوسان شده و سبب اشتباهات اساسی در برآوردمحدودههای امیدبخش برای ادامه عملیات اکتشافی میشود. منطقه کردلر که در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان اهر واقع شده است به منظور بررسی آنومالی عنصر مس انتخاب شده است. در این مطالعه ۱۷۰ نمونه رسوب آبراههای با استفاده از تحلیل دادههای آماری مورد بررسی قرار گرفته است و آنومالی عنصر مس تعیین و زونهای احتمالی آن شناسایی شده است. بررسیها نشان میدهد که بیشتر آنومالیها در شمال و شمال غرب روستای حاج علی بیگ کندی و همچنین غرب و جنوب غرب معدن مزرعه میباشد