سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد حجازی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران
علیرضا جعفری ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،گرایش زلزله، دانشگاه خوارزمی ته

چکیده:

جداسازی لرزه ای یک روش طراحی لرزه ای مقاوم است که به جای افزایش ظرفیت لرزه ای سازه، مبتنی بر کاهش نیازلرزه ای میباشد، به عبارتی با افزایش پریود ساختمان و همچنین افزایش میرایی باعث کاهش نیروی برشی پایهساختمان شده که البته این نظریه برای ساختمانهای مهم و البته نه زیاد بلند نسخه م یشود. در این تحقیق در ابتدا انواع جداگرهای لرزه ای موجود در صنعت ساختمان معرفی میگردد، سپس به شرح نوع عملکرد جداگرهای لرزه ای پرداختهشده و در انتها با مدل سازی ساده این جداگرها، رفتارشان را معرفی کرده که به نتایجی مانند نقش موثر آهنربا در کنترلمیزان کاهش نیروی برشی وارد بر ساختمان و همچنین بهبود جداگرهای قبلی با استفاده از این فناوری می پردازیم. لازمبه ذکر است، استفاده از جداگرها یک زمینه گسترده و وسیع در مقوله تحقیق می باشد که مقالات بسیاری درباب این سیستم ها نگارش شده ولی استفاده از آهنربا در این جداگرها برای اولین بار در این مقاله مورد بحث واقع شده است