مقاله جدایی آشیان بوم شناختی مکانی پرندگان آبزی در پناهگاه حیات وحش سلکه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: جدایی آشیان بوم شناختی مکانی پرندگان آبزی در پناهگاه حیات وحش سلکه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب سلکه
مقاله پرندگان آبزی
مقاله جدایی آشیان بوم شناختی مکانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتی بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: کابلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی برهان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین چگونگی جدایی آشیان بوم شناختی مکانی بین ۱۱ گونه پرنده آبزی زمستان گذران در پناهگاه حیات وحش سلکه در ۱۹ کیلومتری شمال شهر رشت انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه به شبکه ای از ۳۶۰ سلول ۱۰×۱۰ متری تقسیم و تعداد ۲۵۰ سلول به صورت تصادفی انتخاب گردید. نمونه برداری ها در طی پاییز و زمستان سال ۱۳۸۹ به انجام رسید. جدایی آشیان بوم شناختی مکانی پرندگان آبزی با اندازه گیری متغیرهای زیستگاهی (عمق آب، ارتفاع پوشش گیاهی، شفافیت، حضور یا عدم حضور گیاهان شناور، آب باز و فاصله از گیاهان بن در آب) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جدایی زیستگاه بین پرندگان آبزی بیشتر تحت تاثیر متغیرهای زیستگاهی ارتفاع پوشش گیاهی، حضور و یا عدم حضور گیاهان شناور و مقدار آب باز (بدون پوشش گیاهی) بوده است و متغیرهای عمق آب (به دلیل یکسان بودن عمق و عدم پستی بلندی بستر تالاب) و شفافیت آب تاثیر کمتری در جدایی آشیان بوم شناختی مکانی داشته اند. نتایج این مطالعه بر حفاظت از تنوع ساختار زیستگاه های آبی جهت حمایت از طیف وسیعی از گونه های آبزی درخرد زیستگاه های متفاوت، بدون بروز رقابت و عواقب ناشی از آن تاکید دارد که می تواند در جلب هر چه بیشتر گونه های زمستان گذران به تالاب های شمال ایران و زمستان گذرانی مطلوب آن ها در این زیستگاه ها منتهی گردد.