سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل سیدآبادی – دانشجویان کارشناسی ارشد
مهدی خجسته پور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی جعفریان –

چکیده:

چغندرقند یکی ازمحصولات مهم کشاورزی درایران بوده و از ریشه های غده ای آن درتولید شکر استفاده می شود درهنگام برداشت این محصول مقداری خاک به ریشه ها می چسبد که میزان آن به نوع کشت نوع خاک زمان برداشت و خصوصا روش برداشت بستگی دارد جدایش خاک اطراف ریشه اولین مرحله فرآوری این محصول درکارخانه قند می باشد برطبق آمار بدست آمده ۰/۴تا۳۰درصد وزن بارهای وارده به کارخانه را خاک تشکیل میدهد دراین مقاله طرح واحدهای جداساز خاک ارایه می شود که با استفاده از آن می توان خاک چسبیده به ریشه ها را درمزرعه جداکرده تا علاوه برکاهش هزینه انتقال محصول از مزرعه به کارخانه های قند ازضایعات ناشی ازانبار کردن محصول درکارخانه قبل از فراوری آن جلوگیری کرد