سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه زرگرللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
حامد پیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

سمیت در کارگران در معرض گرد و غبار ا ن بیکل کربونیل یا نیکل تشکیل شده در صنایع تصفیه رخ میدهد.عدم رعایت استاندارد های ایمنی موجب احتمال افزایش خطر ابتلا به سرطانهای بینی و ریه است. کاربرد کربن فعال با حفره های نانو جهت حذف آلاینده های محیط زیست روبه افزایش است. هدف از این تحقیق ساخت یک جهت جذب نیکل از محلول های آبی می باشد. در این طرح تحقیقاتی رشته ( GZ-BAKI-TAC-Ni- نانو جاذب جدید( ۸۸ های جاذب جهت جداسازی نیکل با استفاده از آلژینات سدیم وکلسیم کلرید و کربن فعال تایر تولیدی بشل با حفره های نانو در حالت مرطوب بود. آزمایشات طی چند مرحله و دریک سیستم μm 10 و قطر ۳۰۰ cm ساخته شد . طول رشته ها ی حاصل مورد بررسی ppm ناپیوسته انجام شد. میزان جذب ، زمان ماندگاری حداکثر درصد فلز جذب شده در غلظت های ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ ۵۶ % بدست آمد. برای سنتیک واکنش ، زمان های / ۵۷ % و ۶۵ / ۶۱ % و ۰۰ / قرارگرفت. مقدار جذب نیکل به ترتیب ۲۳ ppm 10 و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ و ۳۶۰ و ۱۲۰۰ دقیقه انتخاب و آزمایشات انجام شد. در زمان ۱۲۰۰ دقیقه در غلظت ۵۰ ۶۱ % رسید. / میزان جذب نیکل به ۲۳ نتایج حاکی از آن است که رشته های آلژینات کلسیم حاوی کربن فعال با حفره های نانو جاذب خوبی برای جداسازی نیکل از محلول های آبی بوده و با افزایش درصد کربن فعال با حفره های نانو و آلژینات سدیم میزان جذب نیکل افزایش می یابد.