سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
احمدعلی پوربابایی – استادیاردانشگاه تهران

چکیده:

فسفر یکی از مهمترین عناصر محدود کننده رشد گیاهان است. در کشاورزی برای رفع کمبود فسفر از کودهای شیمیایی استفاده می شود که بیش از ۳/۲ آن توسط آهن، آلومینیوم و کلسیم رسوب داده می شود که می تواند سبب آلودگی زیست محیطی شود لذا استفاده از روش های مناسب برای افزایش بازدهی کودهای فسفر می تواند به کاهش این آلودگی ها منجر شود. استفاده از میکروارگانیسم های خاک زی حل کننده فسفات، از راه های موثر برای افزایش قابلیت جذب فسفر و کاهش آلودگی خاک و آب است. در این تحقیق به جداسازی و شناسایی باکتری های بومی پرداخته شده که از میان ۳۰ جدایه ی جدا شده از آفتابگردان، دو جدایه براساس بیشترین میزان حل کنندگی فسفات انتخاب و براساس آزمایشات مولکولی ۱۶ s RNA تحت نام Bacillus aryabhatti شناسایی شد که احتمالا این دو جدایه، سویه هایی از یک گونه باکتری می باشد که از لحاظ حل کنندگی فسفات و تاثیر بر عملکرد متفاوت می باشند.