سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه شمعی – دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
غلامرضا قزلباش – دانشگاه اصفهان
وجیهه کرباسی زاده – دانشگاه آزادفلاورجان
ایرج نحوی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

سوربیتول یا D- گلوسیتول یک پلی ال شش کربنه است که به دلیل خاصیت شیرین کنندگی و محلولیت بالا درصنایع غذایی مورد استفاده قرارمیگیرد امروزه بدلیل شرایط مناسب واکنش و مقرون بصرفه بودن تولید میکروبی سوربیتول مورد توجه قرارگرفته است دراین پژوهش مخمر آئروبازدیدیومپلولانس ازعسل جداسازی گردید و درمحیط حاوی فروکتوز روند تخمیر و تولید سوربیتول توسط آن مورد مطالعه وب ررسی قرارگرفت مقدار سوربیتول تولید شده توسط این مخمر ۱/۵۴۳ گرم برلیتر می باشد این آئروبازیدیومپلولانس براساس تست های جذب و تخمیر و نیز خصوصیات مورفولوژیکی شناسایی گردید. سوربیتول تولید شده دراین بررسی با استفاده از روشهای TLC و همچنین کیت مگازایم مورد مطالعه کیفی و کمی قرارگرفت