سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین جهانبخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمدرضا رضایی –
محمدحسن سیاری –

چکیده:

امروزه پاکسازی زیستی الاینده های محیطی برپایه به کارگیری میکروارگانیسم ها کاربرد وسیعی پیدا کرده است با توجه به تنوع متابولیکی میکروارگانیسم ها و توان استفادها ز الاینده های محیطی به عنوان منابع غذایی و تبدیل آنها به ترکیبی با سمیت کمتر استفاده از میکروارگانیسم ها اساس بسیاری از تحقیقات زیست محیطی را تشکیل داده است که با انتخاب و استفاده از میکروارگانیسم ها ی مناسب می توان از آنها در تجزیه، جذب و حذف الاینده های مختلف سود برد در این تحقیق به منظور جداسازی میکروارگانیسم ها ی مقاوم به دو فلز سنگین کادمیم و کروم با استفاده از روشهای غنی سازی جداسازی و خالص سازی برروی محیط کشتهای NA,NB حاوی غلظتهای پلکانی ۱۰۰-۷۵-۵۰ppm از نمکهای کلرید کادمیم و کلرید کروم بررسی کشت میکروارگانیسمهای مقاوم انجام شد و پس از کشت و گرماگذاری در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد کلنی های باکتری های مقاوم به فلزات مذکور جداسازی و خالص سازی شدند که درنهایت باکتری های کوکوباسیل گرم منفی، کوکسی گرم منفی مقاوم به کروم و کادمیم خالص سازی شدند.