سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی اسکندری – استادیار دانشگاه شیراز
درنوش جعفرپور – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز
شهرام شکرفروش –
ساناز روشنزاده –

چکیده:

پنیر یکی از مواد غذایی با ارزش به شمار می رود که نیاز بخش وسیعی از اقشار جامعه را براورده می سازد یکی از مهمترین اصول اولیه پنیرسازی توجه به تولید بهداشتی و جلوگیری از هر گونه آلودگی می باشد قارچ ها به طور وسیعی درمحیطی پراکنده هستند و ممکن است بصورت طبیعی روی محصولات غذایی و یا از طریق هوا آلودگی ایجاد نمایند بهعلت رشد کند و توانایی ضعیف رقابتی انها اغلب درون و یا روی غذاهایی که برای رشدباکتریها نامناسبند رشد می کنند انبار داری به مدت طولانی و دردمای بالاتر از ۱۲ درجه می تواندباعث رشد قارچهای مقاوم به حرارت درفراورده های لبنی شود هدف ازاین تحقیق شناسایی کپک های الوده کننده پنیرهای uf موجوددر سوپرمارکت های استان فارس و پی بردن به میزان آلودگی قارچی این نوع پنیرها می باشد.