سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده لیلا قاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد علی تاجیک قنبری – عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
سعید رضائی – عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

قارچ پنی سیلیوم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صورت غیر جنسی قارچ‌های آسکومیستس با پراکنش منفی می‌باشد. تعداد فراوانی از گونه‌های این قارچ در خاک فعال بوده و یکی از راه‌های جداسازی آن از طریق نمونه برداری از خاک می‌باشد. در این پژوهش از خاک‌های زراعی استان‌های مازندران، قم، لرستان، همدان به آذربایجان غربی در طی شش ماه نمونه‌برداری و نمونه‌ها تصادفی از عمق ۱۰ -۱۵ سانتی‌متری گرفته و به آزمایشگاه انتقال داده شده و عمل جداسازی انجام پذیرفت. جداسازی روی محیط کشت رزبنگال با استفاده از روش تهیه سوسپانسیون خاک صورت گرفت. پسر خاله سازی برای شناسه گونه از محیط کشت اختصاصی CYA استفاده کرده و پس از گذشت ۱۴ روز قطر کلنی اندازه‌گیری شد. شناسایی براساس خصوصیات مورفولوژیکی از جمله رنگ اسپور ، تعداد انشعابات قارچ، اندازه کنیدی ، کنیدیوفور و فیالید انجام شد. جدایه های مورد بررسی مطلقه شش بود که شامل P.corylophilum , P.gaditanum , P.chrysogenum , P.nigricans ، P.purpurogenum و P.griseo-fulvum می‌باشد.