سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شریتا سلیمی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
مرتضی خمیری –
فرخ میرزانمدی –
یحیی مقصودلو –

چکیده:

باکتری های لاکتیکی دسته بزرگی از باکتریهای مفید می باشند که محصول نهایی تخمیرشان اسید لاکتیک اسیدی با کاربردهای بسیار است با توجه به اینکه ایران کشوری گسترده با تنوع آب و هوایی زیاد است می توان برای یافتن باکتری های لاکتیکی دارای پتانسیل صنعتی تاکید کرد بدین منظور بر آن شدیم تا باکتری های لاکتیکی بومی منطقه را از منابع دردسترس جدا کنیم برای دستیابی به این هدف از شیرخام و ضایعات سیب زمینی استان اردبیل درشرایط استریل نمونه برداری شد و پس از تهیه رقت در محیط کشت اختصاصی کشت داده شدند و پس از گرماگذاری به مدت ۴۸ ساعت و دمای ۳۷ درجه پرگنه های ظاهر شده از نظر مورفولوژی جداسازی شده و تست های تاییدی کاتالاز گرم صورت گرفت و برای تشخیص گونه تست های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی انجام گرفت ۱۰ سویه های جداسازی شده ازن ظر توانایی کاهش PH مورد بررسی قرارگرفتند.