سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی اسکندری – استادیار دانشگاه شیراز
درنوش جعفری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
ساناز روشن زاده –
شهرام شکرفروش – هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

کپک ها ومخمرها از جمله عوامل مهم فسادزادرزمان نگهداری مواد غذایی می باشند درصنعت به منظور جلوگیری ا رشد کپک ها و تولید مایکوتوکسین ها از ترکیبات ضدقارچ شیمیایی استفاده می شود اما با توجه به افزایش مقاومت آنها به آنتی بیوتیک سوربیک اسید و بنزوئیک اسیدها استفاده از Biopreservative ها موردتوجه بسیاری از محققین قرارگرفته است هدف ازاین تحقیق جداسازی و شناسایی باکتریهای لاکتیک اسید با توان تولید موادضدقارچی از منابع طبیعی و محصولات لبنی سنتی است که بتوان از آنها یا از ترکیبات ضدقارچی آنها به عنوان نگهدارنده های طبیعی ضدقارچی درپنیرهای سفید ایرانی استفاده کرد نتایج نشاندادند که بعض از باکتری های لاکتیک اسید دارای خاصیت ضدقارچی هستند و اثر آنها برروی قارچهای مختلف متفاوت است.