سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم قانع – استادیار دانشگاه آزاداسلامشهر
لاله بابایی خو – استادیار دانشگاه آزاداسلامشهر
گیتی برزین – استادیار دانشگاه آزاداسلامشهر
مژگان قانع – کارشناس ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

فعالیت های صنعتی کشاورزی و شهری باعث ورود آلاینده های شیمیایی به محیط زیست شده و منجر به آلودگی آب و خاک اطراف شهرها به فلزات سنگین می شود ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی و مصرف آن توسط انسان و دام پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته و سبب ایجاد مخاطرات اکولوژیکی و زیست محیطی می شود از این رو پرداختن به این موضوع و پاک سازی محیطهای مسکونی از این آلودگی که از مسائل اساسی موثر دربهداشت و سلامت انسان و موجودات است امری ضروری بوده که باید بسیارمورد توجه قرارگیرد درروشهای پاکسازی استفاده ازروشهای بیولوژیک bioremediation) به دلیل ارزانتر بودن و عدم ایجاد آلودگی ثانویه از اهمیت بالایی برخوردار است از سوی دیگر با شناسایی و جداسازی باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین میتوان باکتریهایی را یافت که درمحل و بدون ایجاد آلودگی و صرف هزینه بالا فلزات را از محیط حذف کرده و باعث پاکسازی محیط شوند حذف فلزات سنگین از محیط زیست به روش شیمیایی نیازمند تکنولوژی بالایی بوده و بسیارهزینه براست پاکسازی محیط زیست به روش بیولوژیک bioremediation)با استفاده از میکروارگانیسم های مقاوم به فلزات سنگین راه مناسب تر و ارزانتری است که دراین تحقیق بدان پرداخته شده است.