سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
نادر حسن زاده – گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ته
داود نادری – گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده:

حدنصاب حسگری (Quorum sensing) یکی از مکانیسمهای بیان ژن در جمعیت باکتریهاست. بسیاری از وظایف باکتریها مانند تولید فاکتورهای بیماریزایی از این طریق تنظیم می شود. مولکولهای پیامرسان که در حدنصاب حسگری تولید می شود از گروه اسیل هوموسرین لاکتون (AHL) می باشند. در سالهای اخیر باکتریهای مختلفی از خاک جداسازی شده اند که می توانند مولکولهای AHL را تجزیه و در حدنصاب حسگری باکتریها ایجاد اختلال کنند. در این پژوهش از میان ۱۳۸ جدایه باکتری خالص شده از ریزوسفر مزارع سیب زمینی استان اصفهان، ۱۵ جدایه قادر به تجزیه‌ی چهار نوع مولکول سیگنالی C6-HSL، C8-HSL، C10-HSL و C14-HSL بودند. بر اساس توالی یابی ژن s16 ریبوزومی و خصوصیات مورفولوژیک، این جدایه ها به جنسهای Bacillus، Arthrobacter، Pseudomonas، Streptomyces و Mesorhizobium تعلق داشتند. همه‌ی این جدایه ها توانستند AHLهای سنتتیک را با شدتهای متفاوت تجزیه کنند.