سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تهمینه صفاری – گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
جواد کریمی – گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین مددی – گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

نماتودهای بیمارگر حشرات خانوادهSteinernematidae از عوامل بسیار مهم در کنترل بیولوژیک آفات می باشند. با توجه به کاربرد تجاری این عوامل، تحقیقات گسترده ای برای شناسایی گونه های مختلف این نماتودها در نقاط مختلف دنیا صورت می پذیرد. در این مطالعه جمع آوری و شناسایی نماتودهای بیمارگر حشرات در استان همدان انجام گرفت که به جداسازی ۳۰ جمعیت از جنس Steinernema منجر شد. تعیین مشخصات اولیه نشان داد که این نمونه ها به سه گروه گونه ای feltiae، carpocapsae و intermedium تعلق دارند. مطالعه توالی ناحیه ژنی ITS1-5.8S-ITS2. نشان داد که چهار جدایه موسوم بهHamedan1 ،Hamedan2،Hamedan3 و Hamedan4 به گونهS.feltiae نزدیک هستند. مقایسهnBLAST این موضوع را تأیید نمود. در بررسی رابطه شجره شناختی بین این جدایه ها و دیگر جدایه های این گروه نیز هر چهار جدایه بومی مذکور با بوت استراپ بالا در شاخه ای قرار گرفتند که جمعیت هایی از گونهS.feltiae از دیگر نقاط دنیا وجود داشت. میزان تغییرات نوکلئوتیدی هر چهار جدایه نیز کمترین اختلاف را با دیگر جدایه هایS.feltiae داشت. این اولین گزارش و مطالعه مولکولی نماتودهای بیمارگر حشرات در استان همدان است.