سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی اسکندری – استادیار دانشگاه شیراز
ساناز روشن زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز
شهرام شکرفروش – هیئت علمی دانشگاه شیراز
ارسلان حسینی – هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

باکتریهای آغازگر بومی هرکشوری جزو ذخایر ژنتیکی آن محسوب می شوند که نقش عمده ای را در تولید و ایجاد خواص ارگانولپتیکی محصولات تخمیری – لبنی از جمله ماست ایفا می کنند باکتریهای لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپیتوکوکوس ترموفیلوس از مهمترین آغازگرهای ماست می باشد از انجا که درحال حاضر درکشور ایران هیچ گونه موسسه ای برای تولید صنعتی این آغاز گرهای مهم لبنی فعالیت ندارد سالانه مقادیر فراوانی آغازگرهای ماسیت از کمپانی های بزرگ دنیا خریداری می شود دراین پژوهش پس از جداسازی این ذخایر با ارزش ژنتیکی ویژگیهای فنوتیپی با استفاده از تست های بیوشیمیایی سپس ویژگیهای ژنوتیپی ایزوله ها با تکنیک DNA 16 s- مورد بررسی قرارگرفت و با شناسایی دقیق این ایزوله ها امکان به کارگیری این آغازگرهای بومی در صنعت بوجود می آید.