سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد لاهیجان
ناصر قائمی – دانشیار دانشگاه تهران پردیس علوم ،گروه بیوتکنولوژی
پروانه جعفری – اسیادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ،گروه میکروبیولوژی
امیر مظفری ثابت نور – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه میکروب شناسی

چکیده:

باکتری های پروبیوتیک خوراکی با توانائی تغییر فلور میکروبی روده نقش مهمی در سلامت بدن بازی می کنند. پس از مصرف، در ناحیه روده ساکن شده و اثرات مفید خود را اعمال می نمایند. همچنین پروبیوتیک ها جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها هستند. هدف این تحقیق غربال سازی باسیلوس های بومی اراک جداشده از مرغ داری ها و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیک آن ها می باشد.در این تحقیق ۴۱ نمونه از فضولات تازه از ۸ مرغ داری مختلف جمع آوری شد. پس از غنی سازی و تیمار حرارتی، باکتری های اسپوردار غربال شدند. سپس خصوصیات پروبیوتیکی سویه ها (مقاومت به اسید، صفرا، پپسین و عصاره سنگدان و تولید ترکیبات ضدمیکروبی) تعیین شد.در این تحقیق ۱۴۰ سویه باسیلوس غربال و ۱۴ سویه به واسطه عدم همولیز در مطالعات بعدی استفاده شد. بررسی خصوصیات پروبیوتی:ی نشان داد که بیشتر سویه ها توانایی رشد در ۱۰ % نمک را داشته، سویه ۷ بیش از ۹۱/۷% به اسید کلریدریک مقاوم بوده در حالی که سویه ۹ و ۱۰، ۱۰۰% به نمک های صفراوی (کولات و داکسی کولات سدیم) مقاوم بودند. سویه های انتخابی به عصاره سنگدان و پپسین مقاوم بوده (بیش از ۸۰% و توانایی اتصال آن ها به سلول های روده تحت بررسی است. تمامی سویه ها دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه پاتوژن های معمول مرغ داری ها همانند سالمونلا و E.coli بودند. این مطالعه نشان داد که سویه های انتخابی بالقوه پروبیوتیک بوده و پس از تست های تکمیلی و آزمایش میدانی می توانند به عنوان پروبیوتیک طیور استفاده شوند در حالی که توانایی ممانعت از بیماری های متداول طیور را دارا می باشند.