سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم جزء غلامی برمی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
حکمت رضوی زاده – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با وجود تحقیقات بسیاری که درزمینه بازیابی هیدرومتالورژی فلز نیکل به انجام رسیده و منتش رشده است درمورد استخراج این فلز از محلولهای سولفاتی به وسیله حلال آلی LIX 984N که درهیدرومتالورژی مس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد اطلاعات محدودی در دست است دراین تحقیق استخراج نیکل از محلول سولفات نیکل با استفاده از استخراج کننده LIX 984N رقیق شده در کروسین با غلظت ۱۰% حجمی بعنوان تابعی از پی اچ زمان برخورد و غلظت اولیه یون نیکل درمقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج آزمایش نشان داد که سینتیک استخراج بسیار سریع بوده و واکنش ظرف مدت حدود ۵ دقیقه به تعادل می رسد استخراج نیکل بشدت به پی اچ وابسته است و در پی اچ حدود ۴ کامل می شود به علاوه پی اچ تعادلی برای استخراج ۵۰% معادل ۲/۶بوده است تغییر غلظت اولیه یون نیکل درفاز آبی درمحدوده ۰/۵ تا ۲g/L تغییر چندانی درمیزان استخراج به وجود نمی آورد.