سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق دانشجوی دکتری
احسان اله کبیر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا عزمی – استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی برای جداسازی نقاط پایینی چسبیده به بدنه حروف چاپی با استفاده از برچسب زنی پروفایل ارائه و نتیجه عملکرد آن بیان شده است همچنین الگوریتمی برای جداسازی نقاط بالایی چسبیده به بدنه پیشنهاد شدها ست.