سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) یکی از تکنیک های جدید آموزش ماشین جهت حل مسائل کلاس بندی و رگرسیون می باشد که در دهه ی گذشته در علوم مختلف به کار گرفته شده و توانسته است عملکرد بسیار موفقی را از خود به نمایش بگذارد. در مطالعه حاضر از این تکنیک در جدایش زونهای پرعیار از کم عیار مس بر روی داده های اکتشافی منطقه مس دره زرشک استفاده شده است. از مشکلات اساسی در اکتشافات کانسارهای فلزی بویژه مس های پورفیری وجود عدم قطعیت در تعیین زونهای با IP بالا مرتبط با کانی زایی اقتصادی از این عنصر می باشد. در بسیاری از موارد زونهای با پلاریزاسیون القایی بالا پس از حفاری به صورت تجمع کانیهای غیر اقتصادی بویژه پیریت مشاهده شده است. در این پژوهش از SVM جهت جدایش زونهای حاوی مس با مقادیر بالاتر از حد اقتصادی از زونهای کمتر از این مقدار استفاده شده است. نتایج با میزان تمایز قابل توجه ۹۵% نشان دهنده قابلیت بسیار بالای این تکنیک به عنوان یک تکنیک تمایز دهنده می باشد.