سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر تابع بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
رضا رازانی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس ایران

چکیده:

یکی از راه های عملی کاهش همزمان تغییر مکان نسبی طبقات و شتاب آنها استفاده از فلسفه جداسازی لرزه ای می باشد سیستم های جداسازی مختلفی دراین زمینه ازقبیل جداگرهای الاستومری سربی آونگ اصطکاکی وارونه ، گهواره ای و … مورد استفاده قرارگرفته است بطور خاص دراین مقاله با پیشنهاد یک سیستم سازه ای جدید با ستونهای استخوانی شکل درطبقه اول سازه که دارای مکانیزم حرکت جسم صلب گهواره ای و مکانیزم اصطکاکی لغزشی پاندول اصطکاکی می باشد جداسازی سازه مورد بررسی قرارخواهد گرفت درمکانیزم حرکت جسم صلب گهواره ای سازه بصورت یک جسم کاملا صلب درهنگام اعمال بار جانبی دچارچرخش و لغزش میشوند درمکانیزم اصطکاکی لغزشی پاندول اصطکاکی سازه میتوانددرراستای بارجانبی اعمالی حرکت نماید.