سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید میردامادی – دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سمیه مبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نگار علینقی زاده –

چکیده:

غذای عملگرا به ماده غذایی اطلاق می شود که دارای اثراتی فراتر از ارزش تغذیه ای برسلامتی انسان باشد سالهاست که لاکتیک اسید باکتریها lab جهت استفاده درصنایع غذایی مورد توجه قرارگرفته اند این تحقیق با جداسازی و غربالگری باکتریهای لاکتیک LAB به منظور استفاده آنها درتولید غذاهای عملگرا وتولید نیمه صنعتی نمونه های مناسب آن صورت گرفت به این ترتیب محصولات لبنی تخمیری سنتی متنوع از چندین استان مختلف کشور جمع آوری شد و درنهایت ۱۰۴ سویه از باکتری های اسید لاکتیک جداسازی گردید برای سویه های تست شناسایی مختلف انجام شد سویه ها از نظر تولید آنزیم بتاگالاکتوزیداز – باکتریوسین و پروتئاز مورد بررسی قرارگرفتند و درنهایت ۱۹ سویه برای استفاده جهت تولید آنزیم لاکتاز و ۱۶ سویه از نظر فعالیت پروتئازی و تولید باکتریوسین انتخابو مراح تخلیص و بررسی خصوصیات هرکدام انجام شد.