سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرزاد علی پورشهسواری – کارشناس مهندسی معدن استخراج

چکیده:

درپسماندهای خانگی و صنعتی پلاستیکها باهم و با مواد دیگری ازجمله فلزات مانند پسماندهای صنایع اتومبیل مخلوط هستند که به منظور بازیافت پلاستیک ها باید ابتدا آنها را ازسایر مواد همراه و سپس ازیکدیگر جدا کرد هدف این تحقیق بررسی قابلیت جداسازی فلزات و پلاستیک ها ازهم و انواع پلاستیک ها ازیکدیگر با استفاده از روشهای ثقلی است بدین منظور نمونه ای از پلاستیکهای پرمصرف شامل PS,PP,PVC,PET ABS دردو نوع نو و پلاستیکهای موجود درپسماندها و همچنین نمونه های فلزی شامل مس الومینیوم و اهن بعنوان اصلی ترین فلزات همراه پلاستیک ها تهیه شد برای جدایش پلاستیک ها از فلزات ازمحلول سنگین کلریدروی استفاده شد که بازیابی بالای ۹۸درصد را به همراه داشت درجدایش پلاستیک ها ازیکدیگر نیز با استفاده از جیگ و محلول سنگین کلرید سدیم بازیابی ۹۵درصد و ۹۷ درصد بدست آمد.