سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود اسکندی نسب – استادیار مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانش

چکیده:

در این تحقیق، جداسازی عناصر اورانیم، توریم، لانتانیم، آهن و تیتانیم با استخراج کننده های سیانکس ۳۰۲، سیانکس ۲۷۲ و تری بوتیل فسفات و با استفاده از طرح تاگوچی( L(9 مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای آزمایش شامل ن وع اسید (نیتریک، هیدروکلریک و سولفوریک) و غلظت آن ها (۰/۰۱، ۱ و ۵ مولار) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین فاکتور جداسازی توریم از عناصر لانتانیم و تیتانیم از محلول اسید نیتریک ۰/۰۱ مولار و با استفاده از استخراج کننده سیانکس ۲۷۲ حاصل می شود. همچنین شرایط بهینه جداسازی توریم از ایتریم و آهن به ترتیب با استفاده از ترکیب های اسید نیتریک ۰/۰۱ مولار + سیانکس ۳۰۲ و اسید نیتریک ۱ مولار+ سیانکس ۲۷۲ به دست آمد. جداسازی معکوس توریم از اورانیم، تیتانیم و ایتریم با استفاده از ترکیب تری بوتیل فسفات + اسید سولفوریک ۵ مولار حاصل شد. همچنین به دلیل این که سیانکس ۲۷۲ نسبت به سیانکس ۳۰۲ اسید ضعیف تری است، برای جداسازی توریم از اکتییندها، آهن و تیتانیم کارایی بالاتری را ارائه کرد. اجرای مدار استخراج دو مرحله ای بر روی محلول فروشویی سنگ معدن زریگان، جداسازی بالایی را برای عناصر تحت مطالعه نتیجه داد.