سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان نورانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک
سیدکمال الدین ستاره دان – استادیار دانشگاه تهران
مجید غفارپور – استاددانشگاه علوم پزشکی تهران
مژده قبائی – استادیاردانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این مقاله امکان جداسازی سیگنالهایEEG حاصل از اعمال تحریک موسیقی به شخص از سیگنالهایEEG در حال استراحت بدون اعمال تحریک موسیقی) مورد بررسی قرار گرفته است. سیگنالهای بکار گرفته شده در این تحقیق مطابق با استاندارد ۱۰-۲۰ و ثبت ۱۹ کاناله از شخص مذکری در محدوده سنی ۲۵ سال بدست آمدند. جداسازی سیگنالها به کمک ویژگیهای استخراج شده از تخمین طیف فقط ۵ کانال انتخابی از ۱۹ کانال ثبت شده فوق الذکر و با استفاده از محاسبه میانگین واریانس تغییرات انرژی باندهای فرکانسی امواج مغزی برای پنجره لغزان روی سیگنالهای دو کلاس حاصل گردید. بررسی نتایج حاصل به کمک آزمون فرض کروسکال والیس نشان می دهد که دو کلاس با سطح اطمینان بالای ۹۹ درصد با کمک ویژگی پیشنهادی برای باند فرکانسی دلتای سیگنالEEG از یکدیگر قابل تفکیک هستند