سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه مرادیان – کارشناسی ارشد پترولوژی، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی
زهره برومند – کارشناسی ارشد چینه و فسیل، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی،
غلامرضا فتح ابادی – کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشن
الهام میررضایی – کارشناسی شیمی محض، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی

چکیده:

مصرف سیانور درصنایع فرآوری مواد، بالاخص طلا رو به افزایش است . اصولا آمپلکس های سیانیدی پایداری زیادی ندارند لیکن در هر شرایطی از نظر pH و درجه حرارت نیز تجزیه نمی شوند، اما در صورت تجزیه روند آن سریع است. عدم وجود سیانید در پساب معادن طلا می تواند ناشی از ترآیب CN با آب و SO2 هوا و تولید گاز HCN باشد آه وارد هوا می شود . پس تبخیر سیانید به اندازه وجود آن در آب خطرناک است. آرسنیک نیز به عنو ان یک فلز سنگین عنصری سمی است آه حداآثر غلظت مجاز این عنصر در آب آشامیدنی ۰/۰۵ میلیگرم در لیتر می باشد . این عنصر معمولا همراه پساب حاصل از معادن طلا وارد چرخه آبهای سطحی شده و سبب آلودگی آن م یگردد. آرسنیک بدلیل اختلال در سنتز DNA و RNA باعث سرطان می گردد . سرطان پوست ناشی از آرسنیک در اثر تماس از طریق جلدی و سرطان آبد در کارگرانی آه بمدت طولانی در معرض آرسنیک قرار داشته ایجاد می شود .با استفاده از نانوذرات مگنتیت با پوشش سیلیس و تهیه ذراتی با قدرت جذب بالا، آه به علت سطح ویژه بالای ذرات در مقیاس نانومتر بدست می آید، میتوان این عناصر آلاینده را تا حد قابل ملاحظه ای از پسماند و پساب معادن طلا حذف نمود.