سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مژگان حیدر پور – سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشکده غذایی کشاورزی
سعید میردامادی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فهمیدخت مختاری – سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشکده غذایی کشاورزی

چکیده:

بیفیدوباکتریوم ها از مهمترین گونه های پروبیوتیکی شناخته شده هستند و امروزه تلاش های وسیعی در جهت جداسازی این باکتریها ازمنابع مختلف جهت استفاده از آنها در محصولات غذایی در حال انجام است، هدف از این مطالعه جداسازی سویه های بومیبیفیدوباکتریوم ها از محصولات لبنی بومی بود.در این تحقیق با استفاده از محیط های کشت اختصاصی، آزمون انحصاری فروکتوز ۶فسفات فسفوکتولاز و مقاومت به میوپیروسین ما قادر به جداسازی ۳۷ ایزوله باکتریایی به عنوان بیفیدوباکتریوم از محصولات لبنی بومی شدیم .به علاوه در این تحقیق به طور هم زمان با استفاده از تکنیک PCR و تکثیر نواحی از ژن ۱۶SrDNA و با استفاده از پرایمرهای Bif164, Bif662 به طول ۵۲۳ و ۱۳۵۰ جفت باز به تایید باکتریهای جداشده پرداختیم. در نهایت محصول PCR قطعه ۵۲۳ جفت بازی، پس از خالص سازی تعیین توالی گردید و با استفاده از برنامه های نرم افزاری مناسب به مقایسه این توالی، با توالی های بانک ژن و یگدیگر پرداختیم.توالی محصولات PCR با قسمتی از ژن ۱۶SrDNA بیفتد و باکتریوم هم خوانی بالایی داشت و لذا اختصاصی بودن محصولات PCR تأیید شد. و در نهایت ۶ ژن جدید با نام های EU7464407,EU7446408, EU594329,EU594328,EU7464405 در بانک ژن به ثبت رسید و ثبت سویه ها فوق در کلکسیون میکروبی ایران در حال انجام است . به نظر می رسد که باکتریهای ایزوله شده اانتخاب های مناسبی برای استفاده در صنایع لبنی می باشند.