سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی فروزش پور – دانشگاه صنعتی شریف
جلال شایگان –
داود رشتچیان –
مریم مشایخی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

دراین مقاله هدف اصلی جداسازی متان از هوای آلوده و حذف آن از گازهای گلخانه ای با استفاده از مواد ارزان و فراوان بود برای این منظور یک بیوفیلتر با سه آکنه متفاوت مورد آزمایش قرارگرفت کاه وکلش باگاس و تفاله زیتون بعنوان آکنه های ارزان انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمایش بازده و کارایی بهتر کاه دربرابر دو اکنه دیگر را نشان داد درصد حذف متان توسط کاه برابر ۵۵/۷% درحالیکه برای باگاس و تفاله زیتون به ترتیب برابر ۴۶/۲ و ۳۳/۸% بود علاوه برتعیین میزان جداسازی متان میزان تولید کربن دی اکسیدکربن نیز محاسبه گردید برای انجا م آزمایش ها یک بیوفیلتر به قطر ۱۵ سانتی متر و ارتفاع ۱۳۵ سانتی متر ساخته شد غلظت گاز متان ورودی به بیوفیلتر تقریبا برابر ۷۱۰۰ppmv و میزان کل مخلوط گاز ورودی به بیوفیلتر برابر ۰/۲۵m3/s بود این آزمایش با استفاده از باکتری نوع ۲ گروه متانوتروفmethylocysisparvus به عنوان باکتری فعال صورت گرفت