سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد شکری – کارشناس ارشد؛ دانشکده متالورژی و معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیرژ
اصغر صدیق زاده – دانشیار؛ پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازم
سیدهادی طبائیان – استادیار؛ دانشکده متالورژی و معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این گزارش، روشی جدید برای جداسازی زیرکونیوم و هافنیوم معرفی می شود. در این روش از یک میدان الکتریکی برای سهولت در امر انتقال یونها، استفاده شده است. استخراج و جداسازی هافنیوم از زیرکونیوم به وسیله استخراج کننده های TBP و D2EHPA صورت می پذیرد. در این کار تحقیقاتی برای جداسازی دو فلز، از دو سلول حاوی محلول خوراک و بازیابی استفاده شد. سلولها بوسیله فاز آلی به یکدیگر مرتبط شده و میدان الکتریکی در درون آنها اعمال می گردد. این میدان باعث شدت انتقال یونی می‌شود. عبور یونها از درون غشاء مایع آلی و تحت میدان الکتریکی اعمال شده صورت می گیرد.نتایج به دست آمده، نشان دهنده ضریب جداسازی مقبول برای ماده آلی تری بوتیل فسفات به عنوان غشای مایع و ضریب جداسازی متوسط و نامطلوب برای دپا می باشند. تغییر شرایط محلولهای خوراک و بازیابی نیز می تواند مؤثر باشد.