سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کوتی – دکتری شیمی معدنی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سیده ارزو قادریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه شیمی

چکیده:

شناسایی و حذف مواد رنگی در نمونه های زیست محیطی بسیار حایز اهمیت است و رنگهای ازو از جمله ترکیبات سمی و الاینده ای آب و پساب محسوب می شوند بیشتر این رنگها در آب محلول هستند و از این طریق وارد بدن انسان و سایر موجودات زنده می شوند و موجب ناراحتی های پوستی، الرژی سرطان و… می شوند روشهایی که در حال حاضر سیستمهای تصفیه برای حذف رنگهای ازو به کار می برند به دلیل به کار بردن مقادیر بالای مواد شیمیایی مقدار زیادی لجن ایجاد می کند و از لحاظ اجرایی سخت و پرهزینه است امروزه فناوری نانو در زمینه ی آب و فاضلاب کارایی بالایی داردیکی از روشهای استفاده ازفناوری نانو استفاده از نانوذرات مغناطیسی است مزیت این نانوذرات این است که به وسیله ی پمپ های ویژه ای در اثر میدان مغناطیسی به راحتی از جریان آب یا پساب جدا می شوند. در نتیجه هم امکان استفاده مجدد از آنها و هم بازیافت مواد الاینده وجود خواهد داشت. دراین مقاله رنگینه ی دی ازو تریپان بلو به تنهایی و درحضور یون آهن III را انتخاب کرده و از نانوذرات مگنتیت Fe3O4 که به روش همرسوبی تهیه شده و به فروفلوید نیز می شناسیم به عنوان جاذب استفاده می شود که به دلیل داشتن سطح بزرگ فعال و غیرسمی بودن می تواند ماده مناسبی برای جداسازی باشد.