سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمن سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد لغوی – استاددانشگاه شیراز
داریوش زارع – استادیاردانشگاه شیراز
فرزانه خورسندی کوهانستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز،

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق استفاده از خواص فیزیکی انجیر به منظور طراحی و ساخت یک دستگاه دسته بندی میوه انجیر بر اساس رطوبت می باشد. بدین جهت از تسمه نقاله ای به طول ۵۰ سانتیمتر استفاده شده است. این تسمه نقاله توانایی چرخش در سرعت های متفاوت و قرارگیری در زوایای متفاوت را دارا می باشد. به منظور یکسان بودن وضعیت و سرعت قرار گیری انجیرها بر روی تسمه نقاله از یک ناودانی تخلیه استفاده شده است که زاویه قرار گیری ناودانی نیز قابل تنظیم می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در اکثر گروه ها اثر زاویه تسمه نقاله، سرعت تسمه و زاویه قرارگیری ناودانی کاملا معنی دار بوده است. دقت جداسازی دستگاه معادل ۷۵ درصد در سرعت ۴/ ۹ متر بر دقیقه، زاویه ناودانی تخلیه ۲۰ درجه و زاویه تسمه به ترتیب ۸، ۱۰ ، ۱۲ و ۸ درجه برای جداسازی انجیرهای گروه های ۴، ۳، ۲ و ۱ بدست آمده است