سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی طباطبایی قمشه – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
حمید احمدی تبار – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
میلاد رضاخانی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی علاوه بر فراهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و تکامل انسان و فراهم نمودن ابزارهای زندگی بهتر سبب آلودگی و به خطر انداختن زندگی بشر نیز شده است. یکی از چالش های زیست محیطی که بشر و محیط زندگی آن را تهدید می کند آلودگی های حاصل از فلزات سنگین می باشد. در این مقاله به بررسی جذب سطحی فلز جیوه پساب یکی از پتروشیمی های کشور با استفاده از جاذب های طبیعی تهیه شده در آزمایشگاه شامل پوسته بادام، پوسته گردو و پوست میگو پرداخته شده است. اثر پارامتر های مختلفی نظیرpH زمان تماس، سرعت اختلاط، غلظت اولیه و وزن جاذب مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با رسم ایزوترم های لانگمویر و فرندلیچ ضرایب آنها محاسبه شده است. با توجه به نتایج آزمایشات، کربن فعال تهیه شده از پوست بادام عملکرد بهتری نسبت به سایر جاذب های طبیعی در حذف فلز جیوه از پساب داشت. از سوی دیگر نمودار های تک دمای لانگمویر و فرندلیچ بهترین مدل برای بررسی جذب سطحی جیوه از پساب می باشند.