سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلیل ایرانمنش – عضو هیئت علمی پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
علی مراد زاده – عضو هیئت علمی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
زرحمن سیف – کارشناس ارشد دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید مداحی – کارشناس ارشد پژوهشکده چرخه سوخت هست های، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

به منظور اکتشاف آنومالی های جدید در محدوده مورد مطالعه، اقدام به برداشت های ژئوفیزیکی زمینی سیستماتیک از محدوده شد که نتیجه آن برداشت ١٠٠١ نقطه بود. پس از تحلیل داده های برداشت شده، مشخص شد که جامعه داد هها جامعه ای مختلط است؛ با استفاده از مطالعات زمین شناسی هم تایید گردید که اولا جامعه داد هها مختلط است و ثانیا مختلط بودن جوامع ناشی از تاثیر پارامترهای زمین شناسی است. حال باید به گونه ای بتوان جوامع تشکیل دهنده جامعه مختلط را از هم تفکیک کرد تا در شناسایی جامعه آنومالی دچار اشتباه نشد؛ که در اینجا از روش نمودار احتمال برای تفکیک جوامع استفاده شد.