سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فقیهیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
لیلا ریاضی – شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
محمود بیگی –

چکیده:

فرایندهای آلکیلاسیون با HF یا کاتالیست های جامد اسیدی درمعرض غیرفعالسازی کاتالیستیهستند این فرایندها معمولا مجهز به تجهیزی برای خارج کردن دوره ای کاتالیست یا احیا آن به منظور خارج کردن پلیمرها و ترکیبات سنگین آروماتیکی از روی سایت های فعال کاتالیست می باشند واکنشهای جانبی فرایندهای دهیدروژناسیون و آلکیلاسیون باعث تولید ترکیبات آروماتیکی می شوند که عمدتا شامل بنزن های الکیله بنزن های پلی الکیله نفتالین ها بی فنیل ها ایندنها و تترالینها می باشند حذف ترکیبات آروماتیکی از مخلوط نرمال پارافین برگشتی C10-C14 که خوراک فرایند آلکیلاسیون کارخانه تولید الکیل بنزن خطی LAB می باشدمیزان آروماتیک نهایی رادر محصول کاهش میدهد که علاوه بربهبود استانداردهای محیط زیستی و کیفیت محصول باعث افزایش عمر کاتالیستهای واحدهای آلکیلاسیون و دهیدروژناسیون می شود که با توجه به تکنولوژی و قیمت بالای این کاتالیست ها ضروری به نظر می رسد دراین پژوهش از غربال مولکولی ۱۳X برای جذب ترکیبات آروماتیکی استفاده شد و پارامترهای موثر برجذب از قبیل دما و زمان فعالسازی حرارتی جاذب زمان تماس جاذب با مخلوط جذب شونده میزان جاذب و تاثیر غلظت جذب شونده بررسی گردید.