سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، باشگاه پژوهشگران جوان ، ماهشهر ، ا
عباسعلی چنگلوایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی شیمی ، امیدیه ، ایران

چکیده:

یکی از روش های بسیار مفید در خالص سازی و جداسازی اجزاء موجود در محلول هایی که فراریت نسبی آن ها ک م بوده و یا نسبت به حرارت حساس و جداسازی آن ها با روش های معمول دیگر مانند تقطیر، امکان پذیر نباشداستخراج مایع – مایع است. استخراج شامل استفاده از سیستمهایی است که حداقل از سه جزء ساخته شده اند.درمطالعه انجام شده داده های تعادلات فازی مربوط به سیستم سه تا یی (تری کلرو اتیلن – بوتریک اسید- آب ) در دمای۳۰۰K محاسبه و با استفاده از داده های تعادلی، دو پارامتر مهم ضریب انتخاب پذیری و ضریب توزیع بدست آمد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش مقدار کسر وزنی بوتریک اسید C3H7COOH) در خوراک از۰/۰۷۵ تا۰/۵۵مقدار ضریب انتخاب پذیری از۱۱/۳۰تا۳/۸۷ کاهش یافته است با توجه به اهمیت منحنی های تعادل و کاربرد گسترده آنها، نمودار تعادلات فازی سیستم سه تایی فوق در دمای k300 با استفاده از نرم افزار ۱۲٫۲ Sigma Plot طراحی و رسم گردید و با آنالیز نمودار تعادلات فازی فوق به این نتیجه رسیدیم که شیب خطوط رابط نسبت به آب مثبت است و نشان دهنده آن است که حلالیت اسید بوتریک در آب بیشتر از حلالیت اسید بوتریک در تری کلرو اتیلن است