سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده قوی پنجه – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده انرژی، گروه محیط زیست
مریم یاوری –

چکیده:

جداسازی برش های آلیفاتیک و آروماتیک موجود در نفت دیزل سنگین به روش کروماتوگرافی ستونی با ستون های سیلیکاژل، سیلیکاژل- آلومینا و سیلیکاژل- بوکسیت مورد بررسی قرار گرفت. ستون سیلیکاژل در طول های ۳۰و۳۷ و ۴۰ سانتی متر، با قطر ۱ سانتی متر و همچنین ستون سیلیکاژل- آلومینا و سیلیکاژل – بوکسیت با ارتفاع کلی ۴۰ سانتی متر مورد آزمایش قرار گرفتند. نوع و مقدار حلالهای مورد استفاده برای جداسازی برش ها ، دما و سرعت حرکت نمونه در تمامی ستون ها ثابت نگه داشته شد. در پایان جداسازی، مقدار برش های جداسازی شده از هر ستون توزین شده و سپس توسط دستگاهGC-MASS ترکیبات آلیفاتیک و آروماتیک موجود در برش ها مورد آنالیز قرار گرفت تا میزان تداخل برش ها بررسی شود. تحقیقات نشان داد که جداسازی ترکیبات آروماتیک در ستون سیلیکاژل-آلومینا بهتر از بقیه ستونها و جداسازی ترکیبات آلیفاتیک در ستون سیلیکاژل باطولcm30 بهتر بوده است. همچنین، میزان تداخل ترکیبات آروماتیک و آلیفاتیک در ستون آلومینا- سیلیکاژلکمتر از بقیه ستون ها بود