سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طیبه باقری لطف آباد – دکتری مهندسی شیمی
حکیمه شرفی –
کامبیز اکبری نوقابی –
عاطفه بداق –

چکیده:

باتوجه به خواص متعدد باکتریهای پروبیوتیک و نقش آنها درتقویت سیستم ایمنی بدن تمایل به استفاده از مواد غذایی پروبیوتیکی روب ه افزایش است دراین تحقیق باکتریهای جداسازی شده از لبنیات سنتی ایران از نظر برخوردداری از ویژگیهای پروبیوتیکی مورد مطالعه قرارگرفتنهد بالقوه ترین جدایه از نظر مقاومت نسبت به لیزوزیم صفرا وشیره معده برای بررسی بیشتر با روشهای بیوشیمیایی و ملکولی ۱۶S rRNA تعیین هویت و با عنوان لاکتوباسیلوس پلانتاروم HKN 01 دربانک اطلاعات ژنی NCBI به ثبت رسید بررسی نتایج مربوط به ارزیابی های یان باکتری بیانگر قابلیت کاربرد پروبیوتییک ان در صنایع غذایی می باشد.