سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رئوف درویش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-
مریم مقدس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-

چکیده:

آمین ها ترکیباتی با کاربرد فراوان هستند که در اغلب ترکیبات داروئی موجود می باشند و اهمیت فوق العاده در شیمی پزشکی دارند. به عنوان لیگاند در سنتز بی تقارن مورد استفاده قرار میگیرند از طرف دیگر در ساخت رنگ فیبرو و وسایل پزشکی مورد استفاده می باشند. با توجه به این کارایی آمین هایی (۱) و (۲) از اکسیم های مربوط سنتز شدند. ماده اولیه برای تهیه موارد ذکر شده از تراکم سیکلوهگزانون به دست آمد. از دی ئیدروکیلاسیون آن دی ال مربوط حاص شد. این ترکیبات با استفاده از هیدروکسیل آمین هیدروکلراید و استات سدیم به اکسیم تبدیل شدند در مرحله بعد برای سنتر آمین از احیای اکسیم با معرفهای سدیم بوروهیدرید در حضور کلرید نیکل و لیتیم آلومینیوم هیدرید استفاده شد که بالاترین بازدهی در روش استفاده از لیتیم آلومینیوم هیدرید بود. برای جداسازی ایزومرهای آمین های سنتز شده به روش استفاده از ستون کروماتوگرافی با فاز ثابت آلومین با حلال اتر – اتر تفت کوشش به عمل آمد. ساختار ترکیبات در هر بخش با داده های طیفی CNMR , HNMR , IR و در مواردی MS تایید شد.