سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی تقوایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مرتضی خمیری –

چکیده:

درصنایع روغنهای خوراکی به علت تاثیر اسیدهای چرب آزاد برخواص ارگانولپتیکی مقبولیت مصرف کننده و ماندگاری محصول جداسازی ا سیدهای چرب آزاد امر بسیارمههمی تلقی میشود همچنین میزان اسیدهای چرب آزاد روغن به عنوان شاخصی برای تخمین کیفیت روغن و ارزش اقتصادی روغن در نظر گرفته می شود تاکنون روشهای شیمیایی فیزیکی و اسید زدایی ازمیسلا درصنعت تصفیه روغن استفاده شدها ست که تمامی این روشها دارای محدودیت هایی می باشد به منظور مرتفع ساختن محدودیت های روشهای مرسوم اسید زدایی می توان با استفاده ازمیکروارگانیزم ها یا آنزیم های میکروبی مبادرت به اسید زدایی از روغنهای خوراکی ورزید دراین مقاله سعی شده پس از بررسی اجمالی روشهای اسید زدایی مرسوم به توضیح روشهای میکروبی اسید زدایی روغن ها پرداخته شود که پس ازمقایسه روشهای معرفی شده با روشهای مرسوم مشخص گردیدکه روشهای مرکوبی می توانند علاوه بر غلبه کردن برمحدودیت های روش های کنونی و کم کردن افت روغن طی فاریند در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کنند