سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – دانشیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
سیروس نوری – دانشیار دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم پایه
شاهین آسان – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه ارومیه
میلاد سنگاشکن – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

چکیده:

انجام عملیات استخراج مایع – مایع، بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازی اجزاء موجود در محلول،امری غیر ممکن است. در تحقیق انجام شده داده های تعادلات فازی مربوط به سیستم سه تایی ( ۲-اتیل هگزانول – اسید فرمیک – آب ) در دمای ۳۰۸٫۱۵ کلوین محاسبه شده و خطوط رابط مربوط به داده های تعادلی در نمودار مثلثی ترسیم شده است. با استفاده از داده های تعادلی، دو پارامتر مهم ضریب انتخاب پذیریو ضریب توزیع محاسبه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش مقدار کسر وزنی اسید فرمیک انحلال آب افزایش می یابد. داده های به دست آمده را با مدلUNIQUACمقایسه کرده وRMSD آن ۰٫۸۶۰۴ بدست آمد.