سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمیلاد صالحی – بوشهر دانشگاه خلیج فارس
مسعود مفرحی –

چکیده:

جداسازی های الفین / پارافین یکی ازبااهمیت ترین انواع جداسازی درصنایع شیمیایی و پالایشگاهی می باشد که امروزه با استفاده از فرایندهای پیچیده یا انرژی برانجام می شود به دلیل افزایش جهانی تقاضا و افزایش قیمت منابع انرژی فرایندهای جذب سطحی درحال تبدیل شدن به رقابت کننده های قوی درمقایسه با فرایندهای جداسازی مرسوم درصنایع شیمیایی و پتروشیمیایی هستند داده های تعادلی جذب خالص و چندجزئی برای طراحی یک فرایند جداسازی برپایه جذب سطحی ضروری میب اشند به هرحال بنظر می رسد با ارایه جاذبهای جدید صنعتی تعیین خواص آنها برای سیستمهای جداسازی و تعیین بهترین و مناسبت رین جاذب امری ضروری میب اشد هرچند که تاکنون مقایسه جامعی بین جاذبهای موجود برای جداسازی اتیلن از اتان صورت نگرفته است دراین تحقیق داده های تعادلی خالص اتان و اتیلن برروی جاذبهای ۴وA5 و۱۳X ETS-10 که مهمترنی جاذبها درفرایند جداسازی الفین /پارافین می باشند بررسی گردید تئوری محلول فضای خالی VST برای رگرسیون داده های خالص و نیز پیش بینی داده های مخلوط جذب استفاده گردید.