سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا قاسمی – دانشجو کارشناسی ارشد شیمی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه- گر
علی کارگری – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از مواد شیمیایی در صنعت افزایش یافته است. مشکل معمول این صنایع دفع پساب حاوی محلولهای آلی می باشد که معمولا سمی نیز می باشند. از آنجا که تصفیه آنها بدون در نظر گرفتن شرایط استاندارد زیست محیطی اثرات مخربمحیطی را در پی دارد، تا کنون روشهایی برای حذف اینگونه ترکیبات بکار برده شده است. با توجه به پیچیدگی و هزینه زیاد فرآیندهای مرسوم تکنولوژی جداسازی با غشاء با داشتن مزایایی مانند کاهش مصرف انرژی، راندمان و انتقال جرم بالا، در سالهای اخیر به عنوان یک جانشین موفقیت آمیز مطالعه شده است و هر روزه دستخوش تحولات بزرگی نیز گردیده است. از جمله می توان به ایجاد غشاهای مایع که از لحاظ انتخابگری نسبت به غشاهای دیگر دارای کارایی بیشتری می باشند اشاره کرد. در مقاله حاضر استفاده از غشاء مایع در حذف آنیلین از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته است