سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه رضایی – گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد لطفی – گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
پیمان افضل – گروه مهندسی اکتشاف معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرا
محمدرضا جعفری – گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده:

جداسازی آتومالی ها ی ژئوشیمیایی از زمینه یکی از اساسی ترین مراحل در کارهای اکتشافی می باشد. امروزه اکتشاف ژئوشیمیایی به خصوص از نوع رسوبات آبراهه ای نقش مهمی در یافتن مناطق امیدبخش جهت اکتشافات تفضیلی تر ایفا می کند. با تحلیل نتایج حاصل از بررسی داده های ژئوشیمیایی می توان جوامع ژئوشیمیایی و همچنین مناطق پتانسیل دار را شناسایی کرد. از این رو استفاده از روش هایی که ساختار و موقعیت فضایی داه ها را مد نظر قرار می دهند، می توانند در جدایش جوامع ژئوشیمیایی رهگشا باشند. بنابراین روش های مبتنی بر هندسه فرکتال به خدمت گرفته شده اند. به همین دلیل در این نگارش روش فرکتالی عیار- تعداد برای جداسازی اتومالی های ژئوشیمیایی عناصر مس، طلا، سرب و نقره از زمینه در داده های رسوبات آبراهه ای برگه نوبران مورد استفاده قرار گرفت که نتایج نشانگر وجود آتومالی های عناصر مذکور در نواحی شرق، شمال شرق، شمال غرب و جنوب برگه در ارتباط با واحدهای آذرین اسیدی تا حدواسط نیمه عمیق می باشند.