سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راحله خان قیطاقی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سیدمحمود موسوی – مرکز پژوهشی غشا و فرایندهای غشایی دانشگاه فردوسی مشهد
طاهره طاهری – دانشگاه آزاد قوچان
سیدمحمدباقر وکیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

تحقیقات برروی آنتوسیانین ها به عنوان ماده رنگی افزودنی به مواد غذایی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هست انجام شد ابتدا مرحله استخراج رنگ طبیعی آنتوسیانین از منبع گلبرگ زعفران به وسیله حلال درسه مرحله ناپیوسته انجام شد سپس مرحله جداسازی آنتوسیانین از محلول استخراج شده بوسیله سیستم غشایی اولترافیلتراسیون با غشاهایی از جنس پلی اتر سولفون و تخلخل ۱۰ و ۲۰ کیلو دالتون انجام گرفت دراین فرایند تاثیر تغییرات فشار در عرض غشا مورد بررسی قرارگرفت افزایش اختلاف فشار باعث افزایش حجم عبوری تراوه شد این افزایش درغشا ۲۰ کیلو دالتون بیشتر بود همچنینکدورت این فاز بیشتر شد دراین تحقیق غشا با سایز ۱۰ کیلو دالتون مناسب تر می باشد زیرا هرچند میزان تراوه آن کمتر است ولی کدورت کمتر و درصد دفع بیشتری دارد غشا نانوفیلتراسیون برای جداسازی استفاده شد که هیچ تراوه ای نداشتیم برای غشا اولترافیلتراسیون ۵ کیلودالتونی هم نتیجه مشابهی بدست آمد.