سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرنیا – دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی
مریم همایونفال – دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی
امین مالکی نیا – دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی
مهتا معلمیان – دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

غشاهای اولترافیلتراسیون پلی سولفون بهدلیل طبیعت آبگریزشان به منظرو جداسازی امولسیون های نفت در آب استفاده می شوند دراین تحقیق برای افزایش خاصیت آبگریزی یک لایه پوششی روی سطح غشا قرار داده شد و دسته وسیعی ازمواد آبگریز اسیدهای چرب آلدهیدها و مواد فعال سطحی برای بهبود آبگریزی استفاده شدند بازدهی این فرایند اصلاح سطح به وسیله اندازه گیری زاویه تماس و تست های فیلتراسیون بررسی شد.