مقاله جداسازی پلاسماسل از خون محیطی و هم کشتی با سلول استرومای مغز استخوان به منظور کشت طولانی مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۵۳۴ تا ۵۴۳ منتشر شده است.
نام: جداسازی پلاسماسل از خون محیطی و هم کشتی با سلول استرومای مغز استخوان به منظور کشت طولانی مدت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتی بادی مونوکلونال انسانی
مقاله پلاسماسل
مقاله سلول استرومای مغز استخوان
مقاله FACS
مقاله هم کشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزاز معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مهرآبادی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زین الدینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فن اوری تهیه انتی بادی بر پایه تک سلول B روشی نوین در تهیه انتی بادی مونوکلونال انسانی محسوب می گردد. مهم ترین بخش این فن اوری، کشت طولانی مدت پلاسماسل جدا شده از خون جهت ترشح انتی بادی است. با توجه به این که دلیل زنده ماندن طولانی مدت پلاسماسل ها در مغز استخوان حضور سیگنال های اطراف ان ها است، جهت کشت پلاسماسل درشرایط In vitro لازم است این سیگنال ها به واسطه حضور یک لایه سلول تغذیه کننده تامین شوند. به نظر می رسد که از میان انواع مختلف این سلول ها، سلول های استرومای مغز استخوان (BMSCs یا Bone marrow stromal cells) گزینه مناسب تری جهت هم کشتی با پلاسماسل محسوب می گردند. هدف از این پژوهش، جداسازی پلاسماسل های ترشح کننده انتی بادی از خون محیطی و زنده نگهداشتن ان ها در شرایط In vitro می باشد.
روش ها: پس از تزریق واکسن کزاز، تیتر انتی بادی در سرم خون افراد داوطلب با روش
(Enzyme-linked immunosorbent assay) ELISA اندازه گیری شد PBMCs ((Peripheral blood mononuclear cells جدا شده از خون فرد ایمن با آنتی بادی های رنگی اختصاصی سه نشانگر سطحی ۴۵CD، ۱۹CD و ۳۸CD رنگ امیزی شدند. پس از ان پلاسماسل ها به روش FACS ((Fluorescence-activated cell sorting از سایر جمعیت های سلولی موجود، جدا و در پلیت ۹۶ خانه ای Sort شدند. سپس همراه با یک لایه BMSCs کشت داده شدند. پس از گذشت ۱۰ روز، از پلاسماسل ها RNA استخراج شد و واکنش RT-PCR ( (Reverse transcription polymerase chain reactionبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن انتی بادی انجام شد.
یافته ها: روز ششم پس از واکسیناسیون، تیتر انتی بادی سرم، IU/ml 16به دست امد که نشان از پاسخ ایمنی بسیار مناسب در مقابل واکسن کزاز بود. همچنین، آنالیز فلوسایتومتری نمونه خون محیطی فرد ایمن شده در روز هفتم، درصد پلاسماسل موجود در PBMCs را حدود ۰٫۳ درصد نشان داد. در نتیجه انجام واکنش RT-PCR با پرایمرهای اختصاصی ژن انتی بادی، قطعه VH ((Variable heavy chain به طولbp 400  تکثیر شد. این نتیجه، زنده بودن پلاسماسل ها و همچنین بیان ژن انتی بادی را در روز دهم در شرایط هم کشتی با BMSCs تایید نمود.
نتیجه گیری: حاصل این پژوهش، فراهم اوردن شرایط مناسب به منظور کشت پلاسماسل برای مدت ۱۰ روز در محیط
In vitro بود. بنابراین بخشی از فن اوری نوین تهیه انتی بادی بر پایه تک سلول B نیز پایه گذاری شد. نتایج به دست امده در این پژوهش شامل درصد پلاسماسل موجود در PBMCs و اندازه قطعه ژنی VH تکثیر شده، با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه مطابقت داشت.