مقاله جداسازی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل با استفاده از روش های RT- PCR وMDT در جوجه های گوشتی مرغداری های استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: جداسازی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل با استفاده از روش های RT- PCR وMDT در جوجه های گوشتی مرغداری های استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس نیوکاسل
مقاله پاتوتایپینگ
مقاله RT-PCR
مقاله MDT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوب یار ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان پور محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیماری نیوکاسل یکی از بیماری های ویروسی حاد و مسری در ماکیان می باشد که همواره خسارات اقتصادی جبران ناپذیری را بر صنعت طیور وارد کرده است. با توجه به تلفات ایجاد شده توسط این ویروس، تشخیص بیماری و نیز اطلاع کافی از سویه های در حال گردش ویروسی امری حیاتی به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، جداسازی و پاتوتایپینگ ویروس نیوکاسل در مرغداری های گوشتی استان فارس با استفاده از روش های و RT-PCR  و MDT بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ۳۰۰ نمونه سواب کلواک و بافت نای از ۳۰ واحد مرغداری با آمار تلفات بالا و درگیر با بیماری های تنفسی در استان فارس جمع آوری گردید. نمونه ها به تخم مرغ های جنین دار ۱۱-۹ روزه تلقیح و پس از ۷۲ ساعت مایع آلانتوئیک با استفاده از آزمون هماگلوتیناسیون، RT-PCR و MDT از نظر وجود ویروس نیوکاسل و نیز تایپ بندی سویه ها مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی با روش مولکولی، ۱۰ نمونه با تکثیر قطعه ۵۳۵ جفت بازی آلوده به ویروس نیوکاسل شناخته شدند. سپس با روش MDT سویه های ولوژنیک، مزوژنیک و لنتوژنیک به ترتیب در ۶، ۳ و ۱ نمونه شناسایی گردید.
نتیجه گیری: به دلیل جداسازی ویروس های ولوژنیک و مزوژنیک از مرغداری ها،ضرورت پایش مستمر سویه های واکسن وارزیابی ایمنی زایی آنها وجود دارد.