مقاله جداسازی و شناسایی Yersinia ruckeri با روش بیوشیمایی API 20E و تائید تشخیص با روش SrDNA PCR- Sequencing16 در ماهی قزل آلای رنگین کمان در شمال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی Yersinia ruckeri با روش بیوشیمایی API 20E و تائید تشخیص با روش SrDNA PCR- Sequencing16 در ماهی قزل آلای رنگین کمان در شمال ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله یرسینیاروکری
مقاله API20E گالری
مقاله بیماری دهان قرمز
مقاله پی سی آر سکونسینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده سرقین مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عربی شیفته
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی پور زهیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Yersinia ruckeri عامل بیماری (ERM) Enteric Red Mouth یا یرسینیوزیس می باشد و باعث سپتی سمی در بیشتر آزادماهیان می گردد. این بیماری گسترش جهانی زیادی دارد و باعث ضررهای اقتصادی در صنعت پرورش ماهی می شود. بنابراین شناسایی دقیق پاتوژن برای کنترل بیماری در ماهی ضروری است. بر اساس علائم بالینی اپیدمی از بیماری در ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شهر تنکابن در ایران رخ داده است. در این تحقیق ما جهت شناسایی Yersinia ruckeri از کشت آزمایشگاهی از روش بیوشیمایی API 20E galleries و جهت تائید این تشخیص از روش۱۶SrDNA PCR- Sequencing  با استفاده از پرایمر universal استفاده کرده ایم. در مقایسه با تحقیق بیوشیمیایی مشابه در رومانی که Yersinia ruckeri را با استفاده از API20E galleries شناسایی کرده و مقادیر عددی مرتبط با هر گروه از ۵، ۱۰۴، ۱۰۰ در رومانی تا ۵، ۱۰۵، ۱۰۰ در ایران متغیر بود این تفاوت به واسطه تست VP مثبت در تحقیق ما و تست VP منفی در تحقیق رومانی بود. یکی از دقیق ترین روش های شناسایی ۱۶Sr DNA PCR- Sequencing با استفاده از پرایمر universal می باشد. این تحقیق اولین شناسایی بیوشیمیایی Yersinia ruckeri توسط کیت API 20Egalleries را گزارش می دهد که تائید آن با روش۱۶SrDNA PCR- Sequencing  امکان پذیر شده است.